Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Model BCP

 

Koncepcja modelu BCP

Dotychczasowe działania zmierzające do zacieśniania współpracy kultury i biznesu nie są skuteczne, natomiast postulowane przez jednostki samorządu terytorialnego i podległe im instytucje kultury modele współpracy charakteryzuje:
˗    brak budowania zaufania i świadomości na temat korzyści z kooperacji;
˗    brak budowania zrozumienia dwóch odległych sfer: biznesu i kultury;
˗    wizja spektakularnych eventów oraz sformalizowanych form współpracy bez inicjatyw mniejszego formatu, ale za to bardziej realnych i przyczyniających się do nawiązywania autentycznych relacji miedzy kulturą i biznesem.

Dlatego Północna Izba Gospodarcza bazując na doświadczeniu:
˗    wieloletniej współpracy z firmami z różnych branż (ponad 1500 członków);
˗    kooperacji z lokalnymi i krajowymi artystami (organizacja wielu imprez integracyjno-kulturalnych);
˗    uczestnictwa w projekcie (organizacja warsztatów, ekspertyzy, doświadczenia innych partnerów);
˗    animacji Klastra Przemysłów Kreatywnych;

wyszła z inicjatywą innowacyjnego modelu partnerstwa biznesu i kultury, który:
-    ma jasno sprecyzowaną wizję, misję i cele;
-    jest realny do zrealizowania, a zaplanowane działania mogą zostać zainicjowane w ramach projektu BCP;
-    stawia na równi przedsiębiorców i artystów dążąc do budowania drobnymi krokami autentycznej współpracy między nimi;
-    przewiduje realne korzyści kooperacji miedzy biznesem i kulturą.

Wizja

Hasło

Cel główny

Cele szczegółowe

Działania nastawione na realizację poszczególnych celów

Misja

Realizacja misji