Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Model Współpracy

 

W Szczecinie, tak, jak w innych dużych miastach w Polsce, możemy wyróżnić trzy rodzaje relacji pomiędzy biznesem a podmiotami kultury. Są to: mecenat, sponsoring i kooperacja.


Mecenat to opieka wpływowych i bogatych miłośników i amatorów sztuki nad twórcami. Opieka przyjmuje najczęściej formę finansowego wspierania artystów i ich twórczości. [czytaj więcej]

Sponsoring jest to działanie ze sfery komunikacji marketingowej promujące firmę, usługę lub produkt na rzecz i w związku z wizerunkiem oraz prestiżem, które ma przynieść określone korzyści sponsorowi w określonym, niekoniecznie krótkim czasie. [czytaj więcej]

Kooperacja to współpraca, współdziałanie biznesu i kultury może przejawiać się w sytuacjach:
- kiedy firma zatrudnia twórcę lub podmiot kultury do realizacji danego zadania
- kiedy twórca staje się udziałowcem przedsięwzięcia biznesowego (przemysły kreatywne)
- kiedy przedsiębiorca staje się udziałowcem, współproducentem przedsięwzięcia kulturalnego/artystycznego
- kiedy firmy, twórcy i podmioty kultury funkcjonują na równych prawach i tworzą partnerstwa, koalicje, klastry, np. Szczeciński Klaster Przemysłów Kreatywnych.

[czytaj więcej]

Rozumienie pojęć mecenatu i sponsoringu przez Ludzi Kultury i przedsiębiorców w Szczecinie nie jest ostre i jednoznaczne.  Wg definicji mecenat to bezinteresowne wspieranie inicjatyw kultury, sportu, spraw społecznych, mecenas wspiera inicjatywy nie oczekując niczego w zamian, a sponsoring to instrument osiągania przez firmę korzyści, których wartość można oszacować, sponsor oczekuje i często wymaga świadczeń ze strony wspieranego. W praktyce relacji między biznesem a kulturą w Szczecinie znaczenia obu pojęć pokrywają się i mieszają. Najlepszym przykładem jest doroczny tytuł Mecenasa Kultury, przyznawany wraz ze statuetką przez Prezydenta Miasta Szczecina. Tytuł otrzymują przede wszystkim firmy uprawiające sponsoring. Podejmowanie decyzji sponsorskich przez szczecińskie firmy uznaje się w powszechnym zrozumieniu za mecenat. Z kolei znane są przypadki mecenatu, który w odpowiedni sposób upowszechniany i promowany staje się skutecznym narzędziem PR.

Do relacji sponsoringowej zaliczamy również politykę CSR, która w Szczecinie znajduje zwolenników w praktyce biznesowej. Firmy czują się odpowiedzialne nie tylko za np. ochronę środowiska ale rozwój lokalny z uwzględnieniem aspektów kultury.

Poniższy model współpracy biznesu z kulturą w Szczecinie opieramy właśnie na tych trzech rodzajach relacji.

model